Välkommen!

I Nätverket Las Vegas vet vi att bra lönsamma affärerer och samarbeten blir bäst mellan människor som gillar varandra. Därför har vi skapat en plattform och ett ramverk på våra nätverksmöten där vi skapar relationer mellan våra medlemmar.

Vi gör det genom att vi delar in våra deltagare i grupper som sedan får utföra uppgifter och aktiviteter tillsammans. Alla deltagare blir satta i någon form av arbetsuppgift och bidrar därigenom personligen till dynamiken på våra träffar. Det viktiga är inte vad för uppgifter som utförs, det magiska sker i relationerna som skapas när man arbetar tillsammans. Det är genom de relationerna som lönsamma, långsiktiga och roliga affärer startas.

Målet med nätverket är att skapa så starka relationer mellan deltagarna att de släpper in varandra i sina personliga kontaktnätverk.

-Det är helt enkelt roligare att göra affärer med människor man gillar!

Intresserad av att affärsnätverka på samma sätt du gjort naturligt som privatperson i alla år? Kontakta oss på info@natverketlasvegas.se

Kommentarer inaktiverade.